Jeruzalem voor beginners

Jeruzalem is de hoofdstad van Israël, hoewel dit niet algemeen internationaal erkend is. Ten eerste zijn er staten die Israël niet als zelfstandig land erkennen. Daardoor kan Jeruzalem ook niet als hoofdstad erkend worden. Volgens de Palestijnen is Jeruzalem de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Daarnaast is Jeruzalem voor de drie grotere abrahamitische religies een heilige stad. De stad is de bakermat voor het jodendom en het christendom. Binnen de Islam wordt Jeruzalem echter ook als een heilige stad gezien. In plaats dat de importantie van Jeruzalem de drie geloven met elkaar verbindt, is de stad juist een belangrijke factor binnen een strijd tussen de geloven en dan met name tussen de joden en de moslims.Hedendaags Jeruzalem

Jeruzalem is de grootste stad van Israël en van Palestina. Zowel Israël als de Palestijnse autoriteit beschouwen de stad als (toekomstige) hoofdstad. Landjepik binnen Oost-Jeruzalem is dan ook aan de orde van de dag, waarbij verschillende middelen ingezet worden om elkaar dwars te zitten. Meer over dit conflict lees je verderop deze pagina.

Met bijna een miljoen inwoners is Jeruzalem de grootste stad binnen Israël en Palestina. Het grootste deel van de inwoners is joods (ruim 60%), waarvan een redelijk groot deel als orthodoxe joden beschouwd mag worden. Steeds meer seculiere joden verlaten Jeruzalem en gaan vooral richting het veel vrijere Tel Aviv en omringende plaatsen. Ruim een derde van de bevolking bestaat uit moslims en met nog geen 2% van de totale bevolking vormen de christenen een zeer kleine minderheid. De Oude Stad wordt als het hart van Jeruzalem gezien. Deze ommuurde stad is het oudste nog bewoonde deel van Jeruzalem en bestaat uit vier etnische wijken: een islamitische wijk, een christelijke wijk, een joodse wijk en een Armeense wijk. In totaal telt het historische deel van Jeruzalem ongeveer 30.000 inwoners, wat slechts een fractie is van de totale metropool. Binnen de Oude Stad zijn de meeste bezienswaardigheden en de heilige plekken van de drie belangrijkste monotheïstische geloven te vinden.

Het modernere West-Jeruzalem is het hart van het hedendaagse Jeruzalem. Hier vind je hoogbouw, hier zitten de meeste hotels, hier zit de Israëlische overheid en hier is eer sprake van een stadshart waar je naar hartenlust kunt winkelen en uit kunt gaan.

Jeruzalem

Jeruzalem bezoeken

Als je Jeruzalem wilt gaan bezoeken dan kun je je in ieder geval verheugen op een bijzondere reis. Er zijn weinig plekken ter wereld waar religie en historie op zo’n manier samenkomen als hier. Waar je wel rekening mee moet houden is dat je niet zomaar overal kunt gaan en staan zoals je dat zou willen. De Tempelberg bezoeken als niet-moslim kan alleen maar op gezette tijden en je mag alleen maar via de Mughrabibrug naar dit deel van de oude stad, nadat je door een veiligheidscontrole bent gegaan. Als niet-moslim de Al-Aqsamoskee of de Rotskoepel binnengaan kun je vergeten. Je zult merken dat er veel gewapende beveiliging rondloopt in de vorm van politie en leger. Fotografeer je zaken die je niet op de foto mag zetten (vaak besef je zelf niet dat dat zo is) dan word je daar ongetwijfeld op aangesproken en moet je de foto(‘s) verwijderen. Denk hierbij aan militaire gebouwen, politiemensen en zo.

Nog iets waar je rekening mee moet houden is dat Jeruzalem op heuvels gebouwd is. Straten en wandelpaden zijn daardoor zelden helemaal vlak. Hele steile hellingen komen echter ook niet zoveel voor. Vaak is er sprake van een redelijk flauwe helling en met name in de Oude Stad van trappen. Reken er daarom op dat de inspanning om hier rond te lopen, zeker op dagen dat het serieus warm is, hoger is dan wanneer je een vlakke bestemming bezoekt.

Als je veel wilt zien en doen in Jeruzalem dan kun je daar gerust een dag of drie tot zes voor uit trekken. Er is zoveel historie dat je nogal wat tijd nodig hebt om dat allemaal te bewonderen. Zeker op het moment dat je ook aan rondleidingen deel gaat nemen heb je nogal wat uurtjes nodig in de stad. Mocht je echter Jeruzalem in één dag willen bezoeken, bijvoorbeeld als excursie vanuit Tel Aviv of een andere stad, dan is dat ook een prima optie. Als je het verhaal ‘Jeruzalem in één dag‘ leest dan zie je hoeveel je tijdens een eendaags bezoek aan de stad kunt zien en doen.

Meer informatie over het bezoeken van Jeruzalem zoals waar te overnachten, reizen naar Jeruzalem en meer tips vind je op de pagina ‘Jeruzalem bezoeken‘.

Jeruzalem bezoeken

Een stukje geschiedenis

Aan de geschiedenis van Palestina, Israël, Jeruzalem en de in de loop der jaren ontstane conflicten kun je duizenden webpagina’s wijden. Hoewel de historie van Jeruzalem essentieel is voor hoe de stad er nu uitziet en hoe het leven er tegenwoordig is, beperken wij ons graag tot een aantal volgens ons essentiële momenten in de geschiedenis van deze stad die tot de twintig langst bewoonde steden ter wereld behoort.

Als je diep in de materie duikt dan zie je dat de hedendaagse situatie van Jeruzalem en de daarmee samenhangende conflicten niet gemakkelijk op een objectieve wijze te beschrijven zijn. Er zijn meerdere partijen die hun visie op het onderwerp Jeruzalem hebben, waarbij er vaak geen sprake is van wie er gelijk heeft maar dat het meer een kwestie is van hoe je bepaalde zaken interpreteert. Niet geheel onbelangrijk is of je religie en de bijbel of wat voor ander heilig boek dan ook als leidraad gebruikt. Als jouw god je vertelt dat dit jouw beloofde land is en je onvoorwaardelijk in jouw god en zijn woord gelooft, dan is dat een feit voor je. Als je echter in een andere god gelooft (zoals Allah in het geval van de islam) en die heeft nergens vertelt dat dit stuk land en de daarbij behorende stad aan de joden toebehoort dan heb je natuurlijk ook geen enkele reden om de joden te geloven dat dat wel zo is. Dat is volgens ons al een onoverkomelijke basis voor een conflict, want alledrie de geloven willen aanspraak maken op het oude Jeruzalem en vooral de voor hen zo heilige plaatsen.

geschiedenis van Jeruzalem

De belangrijkste inzet is de Tempelberg. Op deze berg, die eigenlijk Moria heet, is door de joden duizenden jaren geleden een tempel gebouwd. Dit was voor de islamieten enige aanspraak maakten op dit gebied en ver voordat er sprake was van christendom, want Jezus Christus moest immers nog geboren worden. Van islamieten was er nog helemaal geen sprake, want hoewel de zaadjes voor het ontstaan van de islam al ruim voor het begin van onze jaartelling gezaaid zijn, is de islam een vrij jonge monotheïstische godsdienst die pas in het jaar 610 ontstaan is.

De eerste tempel werd gebouwd na de dood van Koning David, in de tiende eeuw voor het begin van onze jaartelling. Er is overigens nog geen tastbaar bewijs gevonden voor het vroegere bestaan van de eerste tempel. Rond 586/585 is Jeruzalem door de Babyloniërs verwoest en daarbij zou de eerste tempel ook met de grond gelijk gemaakt zijn. Ongeveer 70 jaar na de eerste tempelperiode is de tweede tempel gebouwd. De Romeinen hebben de tempel onder hun bewind eerst uitgebreid en aangepast. In het jaar 70 na onze jaartelling is de tempel echter onder de leiding van de Romeinse keizer Titus verwoest. Tot een derde tempel is het na het verdwijnen van de Romeinen niet meer gekomen.

Jeruzalem

Op het moment dat de moslims in 630 de macht krijgen over Jeruzalem bouwen zij binnen een eeuw de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. Deze twee voor de islam heilige gebouwen domineren tegenwoordig nog steeds de Tempelberg, tot het verdriet van de joden. Voor de islamieten heeft de berg echter ook een historisch religieuze betekenis omdat dit de plek zou zijn waar Ibrahim zijn zoon Ismaël moest offeren en omdat de profeet Mohammed van hieraf zijn Nachtreis gemaakt zou hebben.

In de middeleeuwen hebben verschillende volkeren de macht gehad over Jeruzalem. De joden hebben nooit tot de machthebbers behoord, hoewel ze wel al die jaren in de stad en in de regio zijn blijven wonen. De Ottomanen die in 1517 de macht grepen in Jeruzalem waren zelfs opvallend tolerant naar de joden toe. Al die jaren hebben de joden in vrede tussen de moslims gewoond. Ze bouwden zelfs synagogen binnen de stad. Na ruim vierhonderd jaar kwam er een einde aan de Turkse heerschappij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog veroverden de Britten Jeruzalem en Palestina. Dat was in 1917. Het Brits Mandaat bleef ruim dertig jaar in stand totdat de Verenigde Naties besloot dat het gebied in twee delen opgedeeld zou moeten worden: een joods en een islamitisch deel. Er was echter één groot probleem (naast de vele kleinere) en dat was Jeruzalem. Deze stad zou een aparte status krijgen en onder een speciaal VN-bewind komen. Waar de joden echter zeer ongelukkig mee waren was dat Jeruzalem een geïsoleerde stad zou worden binnen het Arabische grondgebied. Dit heeft de joden ertoe gezet een burgeroorlog te starten om Jeruzalem en een verbindende strook tussen het joodse deel en Jeruzalem te veroveren. Dat lukte slechts ten dele. De joodse leiding onder aanvoering van David Ben Gurion heeft vervolgens op vrijdag 14 mei 1948 de onafhankelijke joodse staat Israël uitgeroepen, waardoor ze zich vanaf dat moment als land mochten gaan verdedigen. Binnen een uur na dit historische moment brak de pleuris uit en viel de eerste bom op Israëlisch grondgebied. Sindsdien is Jeruzalem en heel Israël een brandhaard waarbij er een voortdurend conflict is met de omringende landen.

Echte vrede is er sinds 1948 niet geweest en ondanks vele afspraken die er vooral de afgelopen jaren gemaakt zijn zal dat ook niet zo gemakkelijk gebeuren. Als verschillende partijen zo hardvochtig van mening zijn dat Jeruzalem alleen hen toebehoort dan heb je voldoende bron voor strijd. De manier waarop Israël zich stukken land toegeëigend heeft die ze door de Verenigde Naties niet toebedeeld zijn gekregen is extra voeding voor een conflict. Deze situatie houdt niet alleen het Midden-Oosten maar de hele wereldpolitiek bezig.

Opmerkingen over deze site?

We doen ons best om de informatie op www.jeruzalemvoorbeginners.nl zo accuraat, eerlijk en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er een foutje insluipt of er iets veranderd is wat we nog niet op deze site vermeld hebben. Opmerkingen kunnen verstuurd worden via het contactformulier op deze pagina.

jeruzalem